Telefon: +86 18825896865
Iň oňat LED Edison lampa zawody

Biz hakda

Ynamda iş bazasy Ac Tanyşlykdaky ynam bazasy.
 • B1
 • B2
 • B3
 • B3-2
 • B4 (2)
 • B5
 • B6
 • B7
 • B8
 • B9
 • B10
 • B11
 • B12
 • B13
 • B1
 • B2
 • B3
 • B3-2
 • B4 (2)
 • B5
 • B6
 • B7
 • B8
 • B9
 • B10
 • B11
 • B12
 • B13

Hasaba alnan Omita Lightig, 2009-njy ýylda 20 million RMB tapyldy. Bezeg yşyklandyryjy we Edison lampalarynyň ajaýyp dizaýneri, öndürijisi we eksportçysy hökmünde önümlerimiz we hyzmatymyz müşderiler tarapyndan giňden makullandy.Dongguan şäherinde 6000M2 Zawod iş usuly, 2000M2 ammar we 400M2 sergi otagy bolan iki sany zawod binasy bar.Şeýle hem, dizaýn, önümçilik we QC gözegçilik, Marketing we satuw toparyndan hünärmen toparymyz bar.Önümlerimiz we hyzmatymyz esasy bazar hökmünde 27-den gowrak ýurda, Europeewropa we ABŞ-a ýaýrady, emma Braziliýa, Çili we Günorta Afrika, Nigeriýa, Malaýziýa ýaly ýokary tizlikli ösýän ýurtlarda-da işimiz bar.Önümlerimiziň köpüsi CE Rohs şahadatnamasydyr we elbetde UL we SAA hem bar.

Täze önümler

Spiral filament alexa google bezeg akylly lampa G40 G125 5W RGBW, Alexa, Google Home


Akylly lampa dünýäniň her maşgalasy üçin has meşhur bolýar.Bedatylýan otagyňyzda akylly çyranyň bolmagy gaty ýakymly, çyranyň ýagtylygyny amatly görnüşde sazlap bilersiňiz, wagt düşmeli we uklamaly wagty çyra üçin wagt belläp bilersiňiz.“Tuya” tehnologiýasy bilen, çyrany uzak aralykda takyk akylly fionyňyz bilen dolandyrmak gaty amatly.“Smart Vintage” lampasy “Alexa”, “Google Home” we “Siri” gysga ýollary bilen gabat gelýär.IOS we Android üçin amatly.

Leadolbaşçy Edison Bulbyň maglumatlary

Öndürijiniň görnüşinden paýlaşmak
 • 23-02-08

  “LED Vintage Edison” lampasy

  LED we tehnologiki açyşlaryň ösmegi bilen adamlar LED lampalara has ýokary talaplary talap edýärler.Adamlaryň yşyklandyryş üçin dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin uzak ömri we has köp lampa lampasy bolmaly.Şonuň üçin köp dürli öndürijiler adamlaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ...

 • 23-01-13

  Dimmable Edison lampalary bilen tanyşdyrmak

  Yşyk-diodly indikatorlar az energiýa sarp etmegi we ýokary ýagtylygy bilen bellidir.Ightagtylyk we energiýa sarp edilişi adaty wolfram lampalaryndan 60% köpdür.Allöne lampoçkalaryň hemmesi öçürilmeýär we öçürilýän lampalaryň bahasy has gymmat bolar, saýlamazdan ozal zerurlyklaryňyza baha bermeli bolarsyňyz ...

 • 22-12-16

  LED Edison lampasyny nädip howpsuz ýagdaýda gaplamaly

  Edison lampasynyň iň esasysy aýna bilen, aýna bolsa döwük önüm.XXL-iň ýolbaşçylygyndaky Edison lampalary barada aýdylanda, bu mesele Çynlakaý boldy, adamlar oňa gaty ünsli çemeleşmeli, ýogsam zyýan puluňyzy ýitirer.Sebäbi ulaldylan lampalar has Frag ...

 • 22-12-06

  Tubular LED Edison lampasy

  Turbanyň lampasy adyny turba görnüşinden alýar.Turbaly lampalaryň görnüşine görä gaty üýtgeşik ulanylyşy bar.Turbaly lampalar 55mm-den 520mm-e çenli (hatda has uzyn) dürli uzynlykda bolýar.Bu lampalar offi-de umumy yşyklandyryş üçin ulanylýar ...